محور فعالیت های شرکت در یک نگاه

بهینه سازی و ارتقا و اصلاح زیرساخت شبکه Network Optimization
طراحی و پیاده سازی زیرساخت های مجازی با تکنولوژی های مجازی سازی  VM ware

پیاده سازی سیتم های نظارت تصوری CCTV
مشاوره و پیاده سازی راهکار ارتباطات یکپارچه مایکروسافت Microsodt Lync
طراحی و پیاده سازی سیستم تلفن تحت شبکه Voice Over IP - VOIP  
ارائه راهکارهای ویدئوکنفرانس و وب کنفرانس با استفاده از محصول Microsoft Lync
استقرار سامانه پست الکترونیک درون سازمانی Local Private Mail Server
ارائه راهکار های امنیت و دیواره آتش firewall Kerio  Microsoft TMG-

طراحی و پیاده سازی وب سایت های سازمانی WEB & Portal
کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب مندرج، برای شرکت خاتم پرداز محفوظ می باشد.