خدمات ( پس از فروش)

بعد از نصب و راه اندازی تجهیزات تازه کار شروع می شود و حفظ و نگهداری تجهیزات و کارایی آنها مهمترین فاکتورها در دستگاه  بهر بردار می باشد.

و ما با توجه به تجربیات فراوانی که در طی این سالها بدست آوریده ایم میتوانیم همراه یک همراه خوب و مطمئن برای شما باشیم.

محاسن:

  • آرامش برای کارفا
  • حفظ کیفیت سرویس دهی
  • کاهش هزینه های خرید تجهیزات مجدد
  • پایداری سیستم
  • حفظ و پشتیبانی از اطلاعات
  • افزایش کاراییکلیه حقوق مادی و معنوی مطالب مندرج، برای شرکت خاتم پرداز محفوظ می باشد.